Skip to content

Docenten

Kolder Vorsselman Opleidingen werkt op dit moment met veel plezier samen met de volgende docenten:

mr. E.W. Bosch

Edwin is al meer dan twintig jaar werkzaam in de letselschade. Aanvankelijk aan verzekeraarszijde, maar sinds 2011 als advocaat aan slachtofferzijde.
In de afgelopen jaren heeft hij diverse slachtoffers/nabestaanden bijgestaan in zaken die landelijke bekendheid kregen. Daarnaast treedt hij geregeld op als docent voor diverse opdrachtgevers. Ook publiceert hij regelmatig op zijn vakgebied, onder meer als vaste annotator voor het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht (JA).

mr. Chr.H. van Dijk

Chris is advocaat en een van de medeoprichters van Kennedy Van der Laan in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in grote materiële schades, personenschades en het verzekeringsrecht. 
Naast zijn werkzaamheden in de advocatuur is Chris rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag en raadsheer-plaatsvervanger in het hof Arnhem-Leeuwarden. Ook is hij actief als auteur en redacteur van verschillende tijdschriften zoals het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP) en het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA).

mr. J.G. Keizer

Jasper is advocaat bij SAP Letselschade Advocaten in Amersfoort en is specialist in het personenschaderecht. Hij heeft ruime ervaring met zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke behandeling van letselschadezaken. Naast zijn werkzaamheden als advocaat doceert en publiceert Jasper regelmatig over verschillende vraagstukken die zich bij de letselschadebehandeling kunnen voordoen.

prof. mr. dr. A. Kolder

Arvin is advocaat bij Kolder Vorsselman Advocaten en bijzonder hoogleraar Personenschade aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), hoofdredacteur van de wekelijkse nieuwsbrief Personenschade Updates (PS Updates) en redactielid van het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP). Arvin is vaste docent van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en als docent en examinator verbonden aan de postacademische Grotius specialisatieopleiding Personenschade.

mr. dr. K.L. Maes

Kirsten is advocaat bij Van Benthem & Keulen in Utrecht en is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht en burgerlijk procesrecht. Zij is ook verbonden aan de Universiteit Utrecht als docent en onderzoeker. Aan deze universiteit is Kirsten in 2020 gepromoveerd op haar proefschrift over ‘Secundaire aansprakelijkheid’. Zij publiceert regelmatig op haar vakgebied en treedt geregeld op als spreker op het terrein van het contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht.

mr. O.L. Nunes

Oswald is advocaat bij KBS Advocaten in Utrecht. Hij adviseert en procedeert op het terrein van het gezondheidsrecht met medische aansprakelijkheid als specialisme. Daarnaast heeft hij bijzondere aandacht voor het medisch tuchtrecht. Oswald staat voornamelijk beroepsbeoefenaren en instellingen in de gezondheidszorg bij. Hij is auteur van het boek ‘Tot persistit’, waarin hij een inkijk geeft in de rechtspraak op zijn vakgebied. 

prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis

Fokko is honorair hoogleraar religie en recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tot 2016 was hij aan deze universiteit ook hoofddocent vermogensrecht. Fokko is redacteur van de Groene serie Onrechtmatige Daad, auteur van de monografie Aansprakelijkheid Personen en vaste annotator van het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA). Binnen zijn specialisme geeft hij regelmatig academisch onderwijs aan juristen en niet-juristen.

mr. P. Oskam

Petra is advocaat bij Kennedy Van der Laan in Amsterdam en is specialist op het terrein van het personenschade-, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Zij richt zich met haar praktijk voornamelijk op het adviseren van en procederen voor verzekeringsmaatschappijen. Hiernaast is Petra vanaf 2017 bestuurslid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), treedt zij regelmatig op als docent en publiceert zij binnen haar specialisme geregeld in wetenschappelijke tijdschriften. 

mr. A.J.J.G. Schijns    

Arlette is advocaat bij Beer Advocaten in Amsterdam.
In haar praktijk zet zij zich in voor slachtoffers van personenschade, meer in het bijzonder voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Arlette is ook als docent en onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar promotieonderzoek richt zich op het schadeverhaal voor slachtoffers van strafbare feiten. Arlette is redactielid van het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP) en publiceert en doceert veelvuldig op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en de letselschade. Sinds februari 2021 is Arlette plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

mr. I. Timmermans

Irene is advocaat bij Beer Advocaten in Amsterdam.
Als advocaat staat zij zowel in als buiten rechte slachtoffers van letselschade bij. Daarnaast treedt Irene geregeld op als spreker en docent op het gebied van het aansprakelijkheids- en personenschaderecht. Ze is onder meer actief lid van de internationale vereniging PEOPIL, die zich sterk maakt voor het verbeteren van de rechtspositie en de toegang tot het recht van slachtoffers van letselschade. 

prof. mr. dr. A.J. Verheij    

Albert is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder verbintenissenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij auteur van de monografie Onrechtmatige daad en hoofdredacteur van het tijdschrift Verkeersrecht (VR). Albert is gepromoveerd op het onderwerp immateriële schade en is een veelgevraagd spreker. 

mr. H. Vorsselman    

Armin is advocaat bij Kolder Vorsselman Advocaten in Groningen. Ook is hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hij docent en examinator bij de postacademische Grotius specialisatieopleiding Personenschade. Hij maakte van 2015 tot 2021 deel uit van het bestuur van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Vanaf 2018 was hij hiervan voorzitter. Sinds 2020 is Armin lid van het bestuur van de stichting VSSA, die de schades als gevolg van de schietpartij in Alphen aan den Rijn afhandelt. Hiernaast is hij hoofdredacteur van de wekelijkse nieuwsbrief Personenschade Updates (PS Updates).