Skip to content

Jaaroverzicht 2021

Omdat kennis delen is verankerd in het DNA van Kolder Vorsselman Opleidingen, hebben wij een voor eenieder toegankelijk jaaroverzicht personenschade 2021 samengesteld. Dit betreft een door ons gemaakte selectie van de in 2021 verschenen rechtspraak en literatuur over personenschade, voorzien van hyperlinks. U kunt het jaaroverzicht (pdf) hieronder downloaden. Met het beschikbaar stellen van dit jaaroverzicht hopen wij letselschadeprofessionals behulpzaam te zijn bij de uitoefening van hun vak.