Skip to content

Jaaroverzichten Personenschade

Omdat kennis delen is verankerd in het DNA van Kolder Vorsselman Opleidingen, stellen wij jaarlijks een voor eenieder toegankelijk Jaaroverzicht Personenschade samen. Dit overzicht betreft een door ons gemaakte selectie van de in het betreffende jaar verschenen rechtspraak en literatuur over personenschade, voorzien van hyperlinks. U kunt onze jaaroverzichten (pdf) hieronder downloaden. Met het beschikbaar stellen van de Jaaroverzichten Personenschade hopen wij letselschadeprofessionals behulpzaam te zijn bij de uitoefening van hun vak.