Actualiteiten
Werkgeversaansprakelijkheid

Actualiteiten werkgeversaansprakelijkheid
 • 9 september 2021
 • 13.00 – 16.30 uur
 • 3 NOvA-punten (juridisch) / 3 NIVRE-punten 
 • € 295,- ex BTW (inclusief digitaal documentatiemateriaal)
 • Maximaal 25 deelnemers
 • Online

Cursusomschrijving
Deze cursus biedt een overzicht van de actuele stand van zaken op het gebied van de werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten.
Op gestructureerde wijze en aan de hand van actuele rechtspraak worden de verschillende vormen van arbeidsgerelateerde schade behandeld: ‘klassieke’ ongevallen als de val van een ladder of het struikelen op een bouwplaats, situaties van psychische overbelasting, het werken met gevaarlijke stoffen, ongevallen tijdens verkeersdeelname en schade op de grens van werk en privé zoals in het kader van bedrijfsuitjes. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de positie van zzp’ers, vrijwilligers en andere ‘ingeleende’ arbeidskrachten. Al met al is momenteel sprake van een complex systeem van werkgeversaansprakelijkheid dat zich kenmerkt door verschillende grondslagen van, verschillende voorwaarden voor en uiteenlopende gevolgen van aansprakelijkheid. Deze cursus stelt u in staat dit systeem te doorgronden en in uw eigen dossiers een duidelijke(r) koers te varen. 

Programma

12:45-13.00 uur: Ontvangst en registratie deelnemers

13.00-14.00 uur: Actualiteiten – deel I

 • klassieke arbeidsongevallen
 • beroepsziekten

docent: mr. E.W. Bosch

14:00-14.15 uur: Pauze

14:15-15:15 uur: Actualiteiten – deel II

 • verkeersongevallen
 • ongevallen op de grens van werk en privé

docent: prof. mr. dr. A. Kolder  

15:15-15.30 uur: Pauze

15:30-16:30 uur: Actualiteiten – deel III

 • flexibele arbeidskrachten
 • overige grondslagen van werkgeversaansprakelijkheid

docenten: mr. E.W. Bosch en prof. mr. dr. A. Kolder

16:30 uur: Afsluiting

Deze cursus is bestemd voor juristen (academisch niveau) werkzaam bij:

 • Advocatenkantoren
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Schaderegelingsbureaus
 • Rechterlijke macht
 • Bedrijven en overheidsinstellingen

Docenten van deze cursus

Edwin Bosch

Arvin Kolder

Aanmelden voor deze cursus

Na uw aanmelding ontvangt u binnen twee werkdagen van ons een e-mailbericht met meer informatie.

Annuleren
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor de datum van de desbetreffende cursus; annuleren na die tijd is niet mogelijk. U kunt zich echter altijd door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 45,00 ex BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.