Aansprakelijkheid van toezichthouders

 • 10 november 2022
 • 09.00 – 12.15 uur
 • 3 NOvA-punten (juridisch) / 3 NIVRE-punten 
 • € 295,- ex BTW (inclusief digitaal documentatiemateriaal)
 • Maximaal 25 deelnemers
 • Breukelen
 • Indien u deze cursus combineert met de middagcursus ‘Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen’ (op dezelfde locatie), is de lunch inbegrepen.​​​​​​​

Cursusomschrijving
Degene die door toedoen van een ander schade lijdt, richt de pijlen tot vergoeding daarvan vaak niet (alleen) op de ‘directe’ veroorzaker, maar ook op een betrokken ‘secundaire partij’. De vraag is dan of een dergelijke partij wel voldoende maatregelen heeft getroffen of genoeg toezicht heeft uitgeoefend op de primaire partij, de directe schadeveroorzaker. Relevante ‘secundaire partijen’ in letselschadezaken zijn vooral beheerders/exploitanten van scholen, sportverenigingen, zorginstellingen, horecagelegenheden, winkels, recreatieruimten en openbare wegen. Bekende zaken over ‘secundaire aansprakelijkheid’ betreffen de vuurwerkramp in Enschede, het ongeval met de monstertruck in Haaksbergen en de schietpartij in Alphen aan den Rijn. Secundaire aansprakelijkheid komt met name in beeld wanneer de directe veroorzaker de schade niet (volledig) wil of kan vergoeden, bijvoorbeeld vanwege liquiditeits- of vindbaarheidsproblemen. Tijdens deze cursus staat de verantwoordelijkheid van secundaire partijen in letselschadezaken centraal. Aan de hand van relevante wet- en regelgeving, actuele rechtspraak en literatuur wordt inzicht geboden in (de grenzen van) de zorgplicht van secundaire partijen. Deze cursus stelt u in staat in concrete gevallen adequaat te beoordelen of een ‘secundaire partij’ wel of geen verhaal biedt voor ontstane schade. 

Programma

8:45-9:00 uur: Ontvangst en registratie deelnemers

9:00-10:30 uur: Actualiteiten – deel I

 • inleiding in de problematiek
 • scholen en sportverenigingen
 • zorginstellingen

docent: mr. dr. K. Maes  

10:30-10.45 uur: Pauze

10:45-12:15 uur: Actualiteiten – deel II

 • winkels
 • horecagelegenheden en recreatieruimten
 • openbare wegen 

docent: mr. dr. K. Maes en prof. mr. dr. A. Kolder  

12:15 uur: Afsluiting

Locatie
Van der Valk Hotel Breukelen
Stationsweg 91
3621 LK Breukelen 

Deze cursus is bestemd voor juristen (academisch niveau) werkzaam bij:

 • Advocatenkantoren
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Schaderegelingsbureaus
 • Rechterlijke macht
 • Bedrijven en overheidsinstellingen

Docenten van deze cursus

Kirsten Maes

Arvin Kolder

Aanmelden voor deze cursus

Na uw aanmelding ontvangt u binnen twee werkdagen van ons een e-mailbericht met meer informatie.

Annuleren
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor de datum van de desbetreffende cursus; annuleren na die tijd is niet mogelijk. U kunt zich echter altijd door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 45,00 ex BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.