Aansprakelijkheid voor
Verkeersongevallen

Car standing on the pedestrian path with the downed bicycle
 • 10 november 2022
 • 13.00 – 17.15 uur
 • 4 NOvA-punten (juridisch) / 4 NIVRE-punten 
 • € 395,- ex BTW (inclusief digitaal documentatiemateriaal)
 • Maximaal 25 deelnemers
 • Breukelen
 • Indien u deze cursus combineert met de ochtendcursus ‘Aansprakelijkheid van toezichthouders’ (op dezelfde locatie), is de lunch inbegrepen.

Cursusomschrijving
Aan de hand van actuele rechtspraak en literatuur worden de verschillende deelterreinen van aansprakelijkheid in het verkeer behandeld. Uitvoerig wordt ingegaan op de reikwijdte en toepassing van art. 185 Wegenverkeerswet (WVW), dat ‘zwakke’ verkeersdeelnemers bijzondere bescherming biedt. Aandacht voor belangrijke aspecten als overmacht, eigen schuld en de billijkheidscorrectie ontbreekt uiteraard niet. In relatie tot art. 185 WVW wordt ook aandacht besteed aan zogeheten ‘moderne’ voertuigen; heeft een e-bike of speed pedelec nu als ongemotoriseerd of gemotoriseerd te gelden? Ook de toepassing van art. 6:162 BW in het verkeer komt aan bod, zoals bij verkeersongevallen waarop art. 185 WVW niet ziet. Tevens komen perikelen rondom de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en het Waarborgfonds Motorverkeer aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan de in art. 6:174 BW geregelde aansprakelijkheid van de wegbeheerder; wanneer heeft de openbare weg als ‘gebrekkig’ te gelden en hoever reikt de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker? Tijdens de cursus wordt bijzondere aandacht besteed aan de rol van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) en de welbekende CROW-richtlijnen. Deze cursus kenmerkt zich door een systematische behandeling van het brede terrein van de aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, en biedt praktische tips die direct toepasbaar zijn in uw eigen dossiers.   

Programma

12:45-13.00 uur: Ontvangst en registratie deelnemers

13.00-15.00 uur: Actualiteiten – deel I

 • reikwijdte art. 185 WVW
 • toepassing 100%- en 50%-regel
 • moderne voertuigen

docent: mr. I. Timmermans  

15:00-15.15 uur: Pauze

15:15-17:15 uur: Actualiteiten – deel II

 • art. 6:162 BW in het verkeer
 • art. 6:174 BW (wegbeheerder)
 • relevante wet- en regelgeving (o.a. RVV, CROW)

docent: prof. mr. dr. A. Kolder  

17:15 uur: Afsluiting

Locatie
Van der Valk Hotel Breukelen
Stationsweg 91
3621 LK Breukelen 

Deze cursus is bestemd voor juristen (academisch niveau) werkzaam bij:

 • Advocatenkantoren
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Schaderegelingsbureaus
 • Rechterlijke macht
 • Bedrijven en overheidsinstellingen

Docenten van deze cursus

Irene Timmermans

Arvin Kolder

Aanmelden voor deze cursus

Na uw aanmelding ontvangt u binnen twee werkdagen van ons een e-mailbericht met meer informatie.

Annuleren
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor de datum van de desbetreffende cursus; annuleren na die tijd is niet mogelijk. U kunt zich echter altijd door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 45,00 ex BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.