Actualiteiten Onrechtmatige daad
en Kwalitatieve aansprakelijkheid

 • 15 november 2022
 • 13.00 – 17.15 uur
 • 4 NOvA-punten (juridisch) / 4 NIVRE-punten 
 • € 395,- ex BTW (inclusief digitaal documentatiemateriaal)
 • Maximaal 25 deelnemers
 • Veenendaal

Cursusomschrijving
Deze cursus behandelt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid voor personenschade. In het eerste deel van de cursus staat de onrechtmatige daad, ook wel schuldaansprakelijkheid (afd. 6.3.1 BW), centraal. Wanneer levert een schadeveroorzakende gedraging een onrechtmatige daad op? En wanneer is ‘slechts’ sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden (OSVO)? Ook wordt aandacht besteed aan de causaliteit en toerekening, het relativiteitsvereiste (art. 6:163 BW) en aan schade veroorzaakt onder invloed van een lichamelijke of geestelijke tekortkoming (art. 6:165 BW). Perikelen rondom verzekeringsdekking, zoals de toepassing van de opzetclausule in de AVP-verzekering, komen ook aan bod. Het tweede deel van de cursus staat in het teken van de kwalitatieve aansprakelijkheid, ook wel risicoaansprakelijkheid (afd. 6.3.2 BW). Aan de orde komen allereerst de aansprakelijkheden voor personen, daarna die voor zaken. Deze cursus biedt niet alleen een integrale behandeling van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid, maar gaat vooral ook in op de betekenis daarvan voor de dagelijkse letselschadepraktijk. Na het volgen van deze cursus is uw kennis op het gebied van schuld- en risicoaansprakelijkheid in één middag weer volledig up-to-date.

Programma

12:45-13.00 uur: Ontvangst en registratie deelnemers

13.00-15.00 uur: Onrechtmatige daad (art. 6:162-166 BW)

 • onrechtmatigheid
 • causaliteit en toerekening  
 • relativiteit
 • lichamelijke en geestelijke tekortkoming
 • verzekeringsdekking

docent: prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis en prof. mr. dr. A. Kolder

15:00-15.15 uur: Pauze

15:15-17:15 uur: Kwalitatieve aansprakelijkheid (art. 6:169-184 BW)

 • kinderen
 • ondergeschikten en zelfstandigen
 • roerende zaken en opstallen
 • gevaarlijke stoffen en dieren
 • bedrijfsmatige gebruiker 

docent: prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis en prof. mr. dr. A. Kolder

17:15 uur: Afsluiting

Locatie
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal 
www.hotelveenendaal.com/contact

Deze cursus is bestemd voor juristen (academisch niveau) werkzaam bij:

 • Advocatenkantoren
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Schaderegelingsbureaus
 • Rechterlijke macht
 • Bedrijven en overheidsinstellingen

Docenten van deze cursus

Fokko Oldenhuis

Arvin Kolder

Aanmelden voor deze cursus

Na uw aanmelding ontvangt u binnen twee werkdagen van ons een e-mailbericht met meer informatie.

Annuleren
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor de datum van de desbetreffende cursus; annuleren na die tijd is niet mogelijk. U kunt zich echter altijd door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 45,00 ex BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.