Actualiteiten Slachtofferrechten en Schadevergoeding in het strafproces

Slachtofferrechten en Schadevergoeding in het strafproces
 • 12 oktober 2022
 • 13.00 – 17.15 uur
 • 4 NOvA-punten (juridisch) / 4 NIVRE-punten
 • € 395,- ex BTW (inclusief digitaal documentatiemateriaal)
 • Maximaal 25 deelnemers
 • Veenendaal
 • Indien u deze cursus combineert met de ochtendcursus ‘Actualiteiten Smartengeld’ (op dezelfde locatie), is de lunch inbegrepen.


Cursusomschrijving

Het strafproces kenmerkt zich de laatste jaren door een toegenomen aandacht voor de positie van het slachtoffer. De slachtofferemancipatie leidt tot een rol voor het slachtoffer die al lang niet meer beperkt blijft tot het benoemen van verdriet en boosheid. Ook voor financiële compensatie van de benadeelde partij bieden wet en rechtspraak steeds meer ruimte. De rechtsontwikkeling van civielrechtelijke leerstukken als shockschade en affectieschade vindt daardoor in belangrijke mate plaats bij de strafrechter, en niet (meer) bij de civiele rechter. Het relatief nieuwe gebied van de slachtofferrechten en schadevergoeding in het strafproces is voortdurend in ontwikkeling, ook op Europees vlak. In deze cursus komen actualiteiten rondom zowel de strafrechtelijke als de civielrechtelijke aspecten aan bod, die relevant zijn voor de beoordeling van de vordering tot schadevergoeding in de strafprocedure. Daarbij wordt ook ingegaan op ontwikkelingen op Europees vlak nu de Uniewetgever, naast de Nederlandse wetgever, bepalend is voor de contouren van de rechten van het slachtoffer in het strafproces.

Programma

12:45-13.00 uur: Ontvangst en registratie deelnemers

13.00-15.00 uur: Actualiteiten Slachtofferrechten

 • Ontwikkelingen spreekrecht
 • De nieuwe Wet Uitbreiding Slachtofferrechten (WUS)
 • Gewijzigde Aanwijzingen van het OM & ontwikkelingen slachtofferbeleid
 • Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 • Ontwikkelingen stelsel compensatie na misdrijf (adviesrappoort Commissie Donner)
 • Ontwikkelingen Modernisering Wetboek van Strafvordering
 • Ontwikkelingen verkrijgen persoonlijke rapportages over de verdachte
 • Ontwikkeling rechten van slachtoffers in de tenuitvoerleggingsfase

docent: mr. A.J.J.G. Schijns

15:00-15.15 uur: Pauze

15:15-17:15 uur: Actualiteiten Schadevergoeding

 • Ontvankelijkheid en procedurele positie benadeelde partij
 • ‘Rechtstreekse schade’ en causaal verband
 • Minderjarige verdachte en minderjarig slachtoffer
 • De rechtspersoon als slachtoffer
 • De schadevergoedingsmaatregel
 • Strafrechtelijk conservatoir beslag vs. civielrechtelijk conservatoir beslag
 • Eigen schuld, medeschuld, hoofdelijkheid, groepsaansprakelijkheid
 • Schadevergoeding en schadebegroting (o.a. shock- en affectieschade, verplaatste schade, verlies aan verdienvermogen, derving levensonderhoud na overlijden, voordeelstoerekening)
 • Verzekeringsrechtelijke aspecten (o.a. opzet- en wapenclausule)

docent: mr. A.J.J.G. Schijns   

17:15 uur: Afsluiting

Locatie
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal 
www.hotelveenendaal.com/contact

Deze cursus is bestemd voor juristen (academisch niveau) werkzaam bij:

 • Advocatenkantoren
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Schaderegelingsbureaus
 • Rechterlijke macht
 • Bedrijven en overheidsinstellingen

Docent van deze cursus

Arlette Schijns

Aanmelden voor deze cursus

Na uw aanmelding ontvangt u binnen twee werkdagen van ons een e-mailbericht met meer informatie.

Annuleren
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor de datum van de desbetreffende cursus; annuleren na die tijd is niet mogelijk. U kunt zich echter altijd door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 45,00 ex BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.