Actualiteiten Smartengeld

 • 12 oktober 2022
 • 09.00 – 12.15 uur
 • 3 NOvA-punten (juridisch) / 3 NIVRE-punten 
 • € 295,- ex BTW (inclusief digitaal documentatiemateriaal)
 • Maximaal 25 deelnemers
 • Veenendaal
 • Indien u deze cursus combineert met de middagcursus ‘Actualiteiten Werkgeversaansprakelijkheid’ of ‘Actualiteiten Slachtofferrechten en Schadevergoeding in het strafproces’ (op dezelfde locatie), is de lunch inbegrepen.

Cursusomschrijving
De ontwikkelingen op het gebied van smartengeld hebben de afgelopen periode een hoge vlucht genomen; de inkt van het ene arrest van de Hoge Raad was nog niet droog of het volgende verscheen alweer. Zo heeft ons hoogste rechtscollege zich meermaals uitgelaten over de vraag wanneer art. 6:106 BW precies recht op smartengeld geeft; is het enkele ervaren van pijn voldoende, is voor het bewijs van geestelijk letsel steeds een in de psychiatrie erkend ziektebeeld vereist en in welke gevallen kan zónder lichamelijk en geestelijk letsel aanspraak op smartengeld worden gemaakt? Aan bod komen ook de perikelen rondom de begroting en omvang van het smartengeld; welke factoren zijn hierbij relevant en welke insteek kan wel of juist beter niet worden gekozen? Ook heeft de Hoge Raad zich inmiddels uitgelaten over het recht op affectieschade, smartengeld voor naasten en nabestaanden; wat is de impact daarvan op de dagelijkse letselschadepraktijk? Tijdens deze cursus wordt ook stilgestaan bij recente ontwikkelingen op het gebied van shockschade. Hoe dient omgegaan te worden met het confrontatievereiste; worden de grenzen ruim of juist eng getrokken? En welke eisen worden in shockschade-zaken gesteld aan het bewijs van geestelijk letsel? Ook hierover is belangwekkende rechtspraak van de Hoge Raad verschenen. Kortom, een cursus die bol staat van de actualiteiten en praktische tips die direct toepasbaar zijn in uw eigen dossiers.   

Programma

8:45-9:00 uur: Ontvangst en registratie deelnemers

9:00-10:30 uur: Actualiteiten – deel I

 • achtergrond en functies smartengeld
 • lichamelijk en geestelijk letsel
 • aard/ernst normschending en nadelige gevolgen

docenten: prof. mr. dr. A.J. Verheij en prof. mr. dr. A. Kolder 

10:30-10.45 uur: Pauze

10:45-12:15 uur: Actualiteiten – deel II

 • begroting en omvang smartengeld  
 • shockschade
 • affectieschade 

docenten: prof. mr. dr. A.J. Verheij en prof. mr. dr. A. Kolder 

12:15 uur: Afsluiting

Locatie
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal 
www.hotelveenendaal.com/contact

Deze cursus is bestemd voor juristen (academisch niveau) werkzaam bij:

 • Advocatenkantoren
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Schaderegelingsbureaus
 • Rechterlijke macht
 • Bedrijven en overheidsinstellingen

Docenten van deze cursus

Albert Verheij

Arvin Kolder

Aanmelden voor deze cursus

Na uw aanmelding ontvangt u binnen twee werkdagen van ons een e-mailbericht met meer informatie.

Annuleren
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor de datum van de desbetreffende cursus; annuleren na die tijd is niet mogelijk. U kunt zich echter altijd door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 45,00 ex BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.