Knelpunten Arbeidsvermogensschade

Knelpunten arbeidsvermogensschade

OP LOCATIE

 • 24 november 2022
 • 13.00 – 17.15 uur
 • 4 NOvA-punten (juridisch) / 4 NIVRE-punten 
 • € 395,- ex BTW (inclusief digitaal documentatiemateriaal)
 • Maximaal 25 deelnemers
 • Veenendaal

Cursusomschrijving

In letselschadezaken vormt het verlies van verdienvermogen, ook wel arbeidsvermogensschade, vaak de voornaamste schadepost. Aan de begroting hiervan kleven echter diverse lastige aspecten. Denk alleen al aan de bepaling van de hypothetische situatie zónder ongeval, zowel op medisch als financieel vlak. En wat is daarbij de rol van de medische voorgeschiedenis, ervaringsregels en statistiek? Tijdens de cursus wordt ook stilgestaan bij perikelen rondom de te hanteren rekenrente, de invulling van de schadebeperkingsplicht en het al dan niet vergoeden van gemiste ‘zwarte’ inkomsten. Tevens wordt aandacht besteed aan vraagstukken op het gebied van verrekening: hoe om te gaan met de meerwaarde van een nieuwe aangepaste woning of uitkering uit een AOV-verzekering? Praktische aspecten komen eveneens aan bod, zoals wie nu wat moet bewijzen, de vaststellingsovereenkomst en het bij de afwikkeling al of niet opnemen van een (medisch) voorbehoud. Kortom, tijdens deze cursus passeren aan de hand van recente rechtspraak en literatuur de in veel letselschadezaken terugkerende thema’s bij de begroting van arbeidsvermogensschade de revue. De cursus biedt niet alleen praktische tips maar ook voldoende gelegenheid voor eigen inbreng en discussie, mede aan de hand van door de docenten gepresenteerde prikkelende casusposities.

Programma

12:45-13.00 uur: Ontvangst en registratie deelnemers

13.00-15.00 uur: Arbeidsvermogensschade – deel I

 • introductie casus
 • schade en schadebegroting
 • schadebeperkingsplicht
 • zwarte verdiensten

docent: mr. H. Vorsselman en prof. mr. dr. A. Kolder

15:00-15.15 uur: Pauze

15:15-17:15 uur: Arbeidsvermogensschade – deel II

 • voordeeltoerekening
 • rekenrente
 • praktische tips (o.a. dossieropbouw, vaststellingsovereenkomst)
 • bespreking casus

docenten: mr. H. Vorsselman en prof. mr. dr. A. Kolder

17:15 uur: Afsluiting

Locatie
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal 
www.hotelveenendaal.com/contact

Deze cursus is bestemd voor juristen (academisch niveau) werkzaam bij:

 • Advocatenkantoren
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Schaderegelingsbureaus
 • Rechterlijke macht
 • Bedrijven en overheidsinstellingen

Docenten van deze cursus

Armin Vorsselman

Arvin Kolder

Aanmelden voor deze cursus

Na uw aanmelding ontvangt u binnen twee werkdagen van ons een e-mailbericht met meer informatie.

Annuleren
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor de datum van de desbetreffende cursus; annuleren na die tijd is niet mogelijk. U kunt zich echter altijd door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 45,00 ex BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.