Skip to content

Uitspraak van de week

Kolder Vorsselman Opleidingen volgt de actualiteit op de voet. Op deze pagina besteden wij in korte filmpjes regelmatig aandacht aan interessante rechtspraak. 

#22 – Week 36 – 2022

Aansprakelijkheid voor hulppersonen: hardhandige beveiliger

Rb. Rotterdam 8 april 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:3382

Archief

#21 – Week 33 – 2022

Werkgeversaansprakelijkheid: val van afstapje

Hof Den Bosch 19 april 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1242

#20 – Week 28 – 2022

Shockschade (val van flatgebouw): Hoge Raad preciseert eerdere rechtspraak

HR 28 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:958

#19 – Week 3 – 2022

Affectieschade: criterium ‘ernstig en blijvend letsel’

Rb. Midden-Nederland 11 januari 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:42

#18 – Week 50 – 2021

#17 – Week 49 – 2021

Voordeelstoerekening: aanschaf aangepaste woning 

Rb. Midden-Nederland 27 oktober 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:5215

#16 – Week 48 – 2021

Schadebeperkingsplicht: verrichten van ander werk 

Rb. Rotterdam 22 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10484

#15 – Week 46 – 2021

Deelgeschilprocedure: meewerken aan deskundigenonderzoek  

Rb. Noord-Holland 15 oktober 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:8976 

#14 – Week 40 – 2021

Verzekeringsrecht: dekking SVI-verzekering

Rb. Rotterdam 23 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:5704

#13 – Week 38 – 2021

Aansprakelijkheid in particuliere sfeer: optillen na stapavond

Rb. Gelderland 19 mei 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3291

#12 – Week 37 – 2021

Smartengeld: geweld tegen politieagenten

HR 14 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1243

#11 – Week 36 – 2021

Aansprakelijkheid voor dieren: val van paard tijdens rijles 

Rb. Overijssel 11 augustus 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3261

#10 – Week 35 – 2021

Werkgeversaansprakelijkheid: oogletsel door confettikanon

Rb. Amsterdam 2 augustus 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:4091

#9 – Week 27 – 2021

Zorgplicht organisator: letsel door hindernisbaan

Rechtbank Limburg 23 april 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:3617

#8 – Week 26 – 2021

Medische aansprakelijkheid: ontbreken informed consent

Rb. Midden Nederland 24 maart 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1741

#7 – Week 25 – 2021

Sport en spel: hockeybal tegen hoofd trainer

Rb. Noord-Holland 10 december 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:11530

#6 – Week 24 – 2021

Aansprakelijkheid in particuliere sfeer: struikelen over plantenbak

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 mei 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:4261

#5 – Week 23 – 2021

Gezondheidsrecht: ziekenhuis weigert gevraagde behandeling Covid19-patiënt

Rb. Midden-Nederland 20 mei 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2302

#4 – Week 22 – 2021

Verkeersaansprakelijkheid: aanrijding met auto op oversteekplaats

Rb. Oost-Brabant 2 maart 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:996

#3 – Week 21 – 2021

Causaal verband: rugletsel door revalidatietraject

Rb. Gelderland 12 maart 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:1158

#2 – Week 20 – 2021

Werkgeversaansprakelijkheid: aanrijding met elektrische rolstoel

Rb. Overijssel 7 januari 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:56

#1 – Week 19 – 2021

Aansprakelijkheid voor opstallen: val van trap tijdens boswandeling

Rb. Den Haag 23 juni 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:13167